Home // Najave // Odluka o 2. Izvanrednoj izbornoj skupštini Podružnice SMŽ

Odluka o 2. Izvanrednoj izbornoj skupštini Podružnice SMŽ

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Podružnica Sisačko-moslavačke županije
Sisak, 28. listopada 2015. godine

 

ODLUKA O SAZIVANJU IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE
PODRUŽNICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

I.

Temeljem čl. 50. st. 1. Statuta Stranke povjerenik podružnice Sisačko-moslavačke županije donosi Odluku da će se
Izvanredna izborna skupština podružnice Sisačko-moslavačke održati dana 15.studenog 2015. godine, s početkom u 19,00 sati u zgradi političkih stranaka u Sisku, ulica S.i A.Radića 20.

II.

Na Skupštini će se birati predsjednik podružnice Sisačko-moslavačke županije.

III.

Na Skupštini podružnice punopravno odlučuju delegati ogranaka. Delegate za Skupštinu podružnice biraju Izvršni odbori ogranaka.

Sjednice Izvršnih odbora ogranaka na kojima se biraju delegati za Skupštinu podružnice moraju se održati u terminu od 6.studenog do 12.studenog 2015. godine.

Delegati se biraju javnim glasanjem, a broj delegata pojedinog ogranka određuje se prema ključu definiranom u članku 47. stavku 5. Statuta Stranke.

Broj delegata utvrđuje se temeljem stanja broja članova ogranka na dan 1.studenog 2015. godine u 24,00 sata prema podacima središnjeg registra članova Stranke.

Broj članova pojedinog ogranka s popisom članova, Voditelj središnjeg ureda dostavit će ograncima do 3.studenog 2015. godine.

IV.

Izvještaj o izabranim delegatima i kandidatima za predsjednika podružnice moraju biti dostavljeni povjereniku za SMŽ na mail laburistisk@gmail.com 24 sata nakon sjednice izvršnog odbora ogranka, a najkasnije do 13. studenog 2015. godine u 20:00 sati

V.

Odluke Skupštine pravovaljane su ako je na Skupštini nazočno više od 50 posto biranih delegata.

VI.

Na sjednicama Izvršnih odbora ogranaka predlaže se kandidat za predsjednika podružnice Sisačko-moslavačke županije iz redova članova ogranaka, sukladno članku 15. stavku 2. Pravilnika o ustroju Stranke.

Prijedlozi se utvrđuju javnim glasanjem.

VII.

Na Skupštini podružnice temeljem čl. 19. st. 5. Pravilnika o ustroju svaki član može istaknuti svoju kandidaturu za predsjednika podružnice. Kandidatura je pravovaljana ako je podrži najmanje 10 posto članova, ali ne manje od 10 članova nazočnih na Skupštini ili delegati koji predstavljaju 10 posto članova podružnice.

VIII.

Po pozivu predsjednice Stranke, ukoliko je potrebno, svi kandidati za predsjednika Podružnice dužni su se odazvati na razgovor s Predsjedništvom Stranke.

IX.

Za pravovaljani izbor kandidat za predsjednika Podružnice mora dobiti više od 50 posto glasova nazočnih delegata Skupštine.

Ako se u prvom krugu izbora ne izabere predsjednik Podružnice, Skupština će u drugom krugu birati između dvaju kandidata s najviše osvojenih glasova u prvom krugu.

Ako ni u drugom krugu nije izabran predsjednik, radno predsjedništvo raspušta Skupštinu, a novu Skupštinu saziva Predsjedništvo Stranke.

X.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE PODRUŽNICE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

1. Otvaranje Skupštine
2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, kandidacijska komisija, izborna komisija, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće verifikacijske komisije

5. Izvješće o kandidacijskom postupku za izbor predsjednika podružnice Sisačko-moslavačke županije

6. Utvrđivanje liste kandidata za izbor predsjednika podružnice Sisačko-moslavačke županije

7. Predstavljanje kandidata za predsjednika podružnice Sisačko-moslavačke županije

8. Izbor predsjednika podružnice Sisačko-moslavačke županije

9. Obraćanje gostiju Skupštine delegatima

10. Izvješće izborne komisije

11. Završna riječ predsjednika podružnice Sisačko-moslavačke županije

XI.

Sukladno odredbama iz čl. 19. Pravilnika o ustroju Stranke, Izvršni odbora podružnice čine: predsjednik podružnice, predsjednici ogranaka, te predstavnici ogranaka koji imaju više od 100 članova.

XII.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljenja na web stranicama Stranke.

 

 

Povjerenik za Sisačko-moslavačku županiju

Ivica Rendulić v.r.

Hrvatski laburisti – Stranka rada

 

Posted in Najave, Ogranci, SMŽ, Vijesti and tagged as , , , ,

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *