Home // Ogranci // Održana sjednica Općinskog vijeća u Sunji

Održana sjednica Općinskog vijeća u Sunji

Vijećnik Hrvatskih laburista – Stranke rada aktivno je sudjelovao u radu Vijeća, a odgovori na neka pitanja koja je postavio su ne samo čudni, nego i zabrinjavajući pogotovo za stanovnike ove Općine.

Dana 10. listopada 2013. godine održana je i 5. sjednica Općinskog vijeća općine Sunja, sa ukupno 23. točke dnevnog reda.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, došla je na red najzanimljivija točka dnevnog reda, a to je AKTUALNI SAT.

 

Vijećnici HDZ-a sa partnerom SDSS – om su se uglavnom bazirali na pitanju komunalne djelatnosti kao što je odvoz smeća, košnja javnih površina,  javna rasvjeta kao i pristiglim opomenama za odvoz smeća.

Odgovoreno im je da će komunalni pogon uraditi što je u njihovoj nadležnosti, a za pristigle opomene neka se jave u računovodstvo općine Sunja.

 

Vijećnici, odnosno vijećnik HSP-a je tražio odgovore na slijedeća pitanja:

– trošarine lokalnih cesta pri odvozu drva iz privatnih šuma

– povećanje komunalnog pogona sa radnom snagom

– imena 3 osobe koje se sufinanciraju (školovanje) iz  proračuna općine Sunja, kao i objavu imena osoba koja su u raznim tijelima i odborima koje je imenovala općina Sunja.

Na pitanje poreza  to jest trošarina lokalnih cesta gospodin Dragičević je odgovorio da porez iznosi 2, 5%, ali da do sada nije primjenjivan  iz razloga što su to mala sredstva???

 

Vijećnici SDP-a sa koalicijskim partnerom HSS – om zbog predstojećih unutarstranačkih izbora SDP) na lokalnoj razini postavili su slijedeća pitanja:

– Što je sa vijećničkom naknadom i kad će biti isplaćena, što je sa financiranjem udruga

– Prostor za rad i djelovanje političkih stranaka

– Financiranje” škole plivanja” za djecu iz osnovne škole

– sufinanciranje djece u svezi prehrane

– rušenje zgrade stare ambulante u Sunji.

Odgovoreno  je da se vijećničke naknade nisu isplaćivale iz razloga što svi vijećnici nisu dostavili svoje žiro- račune u računovodstvo i da čim to urade naknade će biti isplaćene.

Obećan je prostor za rad i djelovanje političkih stranaka (bivša brijačnica) s tim da je prethodno treba okrečiti i dovesti u funkciju za normalan rad djelovanje.

” Škola plivanja” kao i sufinanciranje prehrane za djecu iz osnovne škole se neće ukidati i da postoje financijska sredstva za tu namjenu.

Što se tiče rušenje zgrade stare ambulante, načelnik općine Sunja je preuzeo odgovornost na sebe sa obrazloženjem je da ju je bolje ilegalno srušiti nego da nastrada neki prolaznik.

Laburisti su se na ovo nadovezali i zapitali “da li je bolje da se legalno zaštitila ili sad ilegalno srušila” uz obrazloženje da je spomenuta građevina  kao i bivši “Graničar” pod zaštitom ministarstva kulture  to jest pod upravom za zaštitu kulturne baštine.

Laburisti  su postavljali direktna pitanja, a isto tako tražili i odgovor, a ujedno i  nudili rješavanje problema.

– Na prethodnoj sjednici ovo Vijeće donijelo je Odluku o kreditnom zaduženju od 600.000,00 kn. Dio sredstava od 350.000,00 kn namijenjen je za izgradnju ŠRC – a u Sunji. Pitanje glasi:

– kolika je ukupna vrijednost projekta?

– Ako se uzme da je kamata oko 8% tko će i kako vračati kredit, uzimajući u obzir redovne prihode Općine Sunja ?

– Da li to znači da u dužem narednom razdoblju neće biti ulaganja u elektro mrežu, rasvjetu, vodovod neće biti pušten u funkciju te dali neće biti sredstava za funkcioniranje skele koja mnogim stanovnicima puno znači ?

– Da li je ovo kreditno zaduženje samo za prvu fazu izgradnje ŠRC -a?

Odgovor sam dobio slijedećeg sadržaja: Ukupna vrijednost projekta je bio 1.800.000,00 kn, ali zbog propusta i još nekih okolnosti vrijednost projekta je sada 2.500.000 00 kn. Ne samo da je upitno ulaganje u infrastrukturu nego su i upitne plaće djelatnika općine Sunja, a sredstva od 350.000,00 kn su samo za prvu fazu izgradnje ŠRC –a.

 

Pored usmenog odgovora zatražen je i pisani odgovor.

I drugo pitanje se odnosilo  na izgradnju ŠRC-a; traženo je objašnjenje zbog čega se nije išlo u projekt i prije kad smo dobivali sredstva iz Županije i ponuđena je financijska pomoć iz Švicarske (Lozano).

Odgovoreno je da to nije istina???

Treće pitanje se odnosilo na suradnju sa drugim institucijama u ovom slučaju sa gradonačelnicom grada Siska.

Načelnik općine Sunja je u dva navrata bio pozivan na sastanak u Sisak, niti jednom se nije odazvao, što je on opovrgnuo i rekao da nije istina.

Nakon što mu je dokazano da je dobio poziv za sastanak (poziv sa povratnicom) odgovor je bio da je u tom trenutku bio na moru, a na drugi sastanak se nije pojavila gradonačelnica grada Siska.

Nakon ovog odgovora Laburisti predlažu i nude se za posredovanje za dogovor oko slijedećeg sastanka sa gradonačelnicom grada Siska na kojem bi se pokušalo riješiti problemi oko:

– skelski prelaz

– tužba Zaostrog

– lokalni vodovod.

Na kraju AKTUELNOG SATA rečeno nam je da se od slijedeće godine povećava broj autobusnih linija na relaciji Sisak – Sunja.

 

Nakon AKTUELNOG SATA prešlo se na davanje svečane prisege Općinskog načelnika i donačelnika.

 

4. i 5, točka dnevnog reda se odnosila da donošenje zaključka o izvješću rada načelnika općine Sunja kao i o  usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Sunja.

Laburisti su dali primjedbu na materijale koje smo dobili pisane na trećoj razini umjesto da su pisani na 5- oj razini gdje bi nam bilo sve jasnije.

Ujedno su tražili da im se objasni gdje su utrošena za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu preko 330 000 kn. Odgovoreno im je da su to sredstva za izbore koja nisu bila predviđena u proračunu. Tražen je pisani odgovor.

 

Točka 6 se odnosila na raspored sredstava za financiranje političkih stranaka, dok je sedma točka odnosila na izmjeni odluke o osnivanja socijalnog vijeća koje sada broji 7 članova.

 

Točka 8 Dnevnog reda se odnosila na izmjene Statuta općine Sunja te su ovim putem date još veće ovlasti općinskom načelniku.

U daljnjem radu dati su prijedlozi o priključenju na komunalne vodne građevine, prijedlog programa i rada zimske službe na nerazvrstanim cestama Općine Sunja. Zatim prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sunja.

 

Od točke 12. do točke 23. donosile su se odluke o imenovanjima komisija, o imenovanju odbora koji djeluju pri općini Sunja, kao i o drugim predstavničkim tijelima koji zastupaju općinu Sunja.

 

Tako je od bitnih komisija:

– predsjednik Komisije za sport i kulturu gospodin Ivan Vidović

– predsjednik Komisije za davanje u zakup poslovnog prostora gospodin Ivica Mikulić

– predsjednik Komisije za Statut i poslovnik gospodin Nikola Matić

– predsjednik Odbora za proračun i financije je gospodin Ivica Mikulić (nakon odustajanja gospođe Ane Požar  za člana tog Odbora je predložen Miro Srnec

– povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode, predsjednik je gospodin Marijan Kolaković

– članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića” BAMBI” Sunja su gospoda Jurica Malović, Josip Mlinarić i Ivica Marić.

 Miro Srnec

 

 

Posted in Ogranci, Vijesti

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *