Home // Ogranci // Poziv na 1. Redovnu skupštinu Ogranka Sisak

Poziv na 1. Redovnu skupštinu Ogranka Sisak

laburisti_sisak-stari_most

HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA
OGRANAK SISAK
Izvršni odbor ogranka Sisak

25. kolovoza 2014.

Sukladno članku 8 Pravilnika o ustroju Stranke i Odluci o sazivanju 1. Izvanrednog sabora Stranke, koje je donijelo Predsjedništvo Stranke na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2014.godine, Izvršni odbor Ogranka Sisak donosi

O D L U K U
O SAZIVANJU 1. REDOVNE SKUPŠTINE OGRANKA SISAK

Članak 1.
Redovna skupština Ogranka saziva se 05. rujna 2014. godine u 19 i 30 sati, u Sali za sastanke Zgrade političkih stranaka, ulica Stjepana i Antuna Radića 20, Sisak, a u svrhu Statutom i Pravilnikom o ustroju predviđene obveze, kao i izbora delegata za 1. Izvanredni sabor Stranke koji će se održati 05. listopada 2014. godine u Zagrebu radi usvajanja novog Statuta Stranke.

Članak 2.
Broj članova koji imaju pravo glasa na Skupštini te članovi koji imaju pravo biti delegati zaključuje se (sukladno navedenoj Odluci o sazivanju 1. Izvanrednog sabora Stranke) dana 23. lipnja 2014. godine u 24 sata.
Delegati se biraju na način tako da:
– ogranci s do 50 članova biraju dva delegata
– ogranci s 50 do 100 članova biraju tri delegata
– ogranci s više od 100 članova biraju četiri delegata

Članak 3.
Sukladno članku 8, st. 3. Pravilnika o ustroju Stranke, na Skupštinama ogranaka na kojima sebiraju delegati za Sabor stranke, odluke su pravovaljane ako je prisutno najmanje 25% članova, ali ne manje od 10 članova, bez obzira na broj članova ogranka. Ukoliko ogranak zbog nemogućnosti imanja kvoruma ne održi Skupštinu, Predsjednik ogranka dužan je sazvati novu Skupštinu. Ako se i na toj skupštini neće imati kvorum iz stavka 1. ovog članka, ogranak neće ostvariti pravo na delegate na 1. Izvanrednom saboru Stranke.

Članak 4.
Ova odluka objavit će se na službenoj internet stranici Podružnice Sisačko –moslavačke.

Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Otvaranje Skupštine uz usvajanje dnevnog reda
2. Izvještaj predsjednika Ogranka o radu Ogranka u dosadašnjem razdoblju
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
4. Izbor radnih tijela Skupštine za:
a) radno predsjedništvo,
b) verifikacijsku komisiju,
c) izbornu komisiju,
d) zapisničara,
e) dva ovjerovitelja zapisnika
5. Izvješće verifikacijske komisije
6. Izbor delegata za 1. Izvanredni sabor stranke
7. Izvješće izborne komisije
8. Završna riječ predsjednika Ogranka

U Sisku, 25. kolovoza 2014.

Ivica Rendulić
predsjednik ogranka Sisak

Posted in Ogranci, Vijesti and tagged as , , ,

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *