Home // Rasprave - video // Izvješće iz Sabora – Prijedlog Zaključaka

Izvješće iz Sabora – Prijedlog Zaključaka

Prijedlog Zaključaka o ograničenju korištenja sredstava u pravnim osobama od posebnog interesa za RH i lokalnu, odnosno područnu (regionalnu) samoupravu i javnim ustanovama

 

Iako je rasprava vođena u tzv. udarnom terminu, odnosno u dopodnevnim satima i to u petak, kada je dan za glasovanje, prijavilo se iznenađujuće malo govornika. Ili to samo meni djeluje da je iznenađujuće. Činjenica je da zastupnici uopće ne gledaju sadržaj prijedloga, već samo tko ga je predložio, a samim tim se već zna da li prijedlog ima bilo kakvu osnovu da prođe.

Da je ova konstatacija točna dokazuju i rasprave na odborima. Ukoliko nema mišljenja Vlade, vladajući zastupnici, koji u svakom odboru imaju većinu, inzistiraju na skidanju s dnevnog reda. Očito je da ne znaju svoje mišljenje pa ga čekaju od šefova partija.

Ono što mi je posebno zabrinjavajuće je način na koji su pojedini mediji komentirali samu raspravu. Ispalo je da su Laburisti protiv humanitarnih akcija, da se zalažu za ukidanje financiranja malih seoskih klubova i dobrovoljnih vatrogasnih društava koja su danas u ruralnim sredinama jedino mjesto okupljanja mladeži. Ma divno.

Čak se tome trendu priklonila i Vlada RH (pitanje je tko se kome priklonio) koja je u cijelu priču uvukla i Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. U Mišljenu Vlade se navodi da je upitno daljnje funkcioniranje ovog Fonda ukoliko se usvoje Zaključci koje predlaže Klub Hrvatskih laburista – Stranke rada.

Istine radi prenosim prijedlog naših Zaključaka sa obrazloženjima koji su sastavni dio prijedloga pa neka svatko sam zaključi koji je bio naš cilj:

 

             

HRVATSKI  SABOR

 

KLUB ZASTUPNIKA

Hrvatskih laburista – Stranke rada

Tel: (01) 4569-481

e-mail: klub.laburisti@sabor.hr

 

Zagreb, 14. veljače 2012. godine

 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

 

Predmet: Prijedlog zaključaka o ograničenju korištenja sredstava u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i lokalnu, odnosno područnu/regionalnu samoupravu i javnim ustanovama

 

Temeljem članka 122. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a potaknuti proračunskim i inim uštedama koje izravno zadiru u standard građana, predlažemo Hrvatskom saboru da usvoji sljedeće:

 

Z A K L J U Č K E

 

1. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da odmah uredbom zabrani pravnim osobama od posebnog državnog interesa (utvrđenim Odlukom Hrvatskog Sabora od 15. prosinca 2010., NN 144/2010), kao i istim takvim pravnim osobama u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave, te javnim ustanovama u vlasništvu države i/ili lokalne i regionalne samouprave, doniranje sredstava za potrebe sporta, tehničke kulture, kulture i znanosti, te humanitarne i bilo koje druge svrhe.

 

2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da odmah uredbom ograniči pravnim osobama od posebnog državnog interesa (utvrđenim Odlukom Hrvatskog Sabora od 15. prosinca 2010., NN 144/2010), kao i istim takvim pravnim osobama u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave, te javnim ustanovama u vlasništvu države i/ili lokalne i regionalne samouprave, troškove za uposlenike na razinu važečih kolektivnih ugovora i ukine sve druge isplate radnicima i troškove za radnike, a koji nisu definirani kolektivnim ugovorima ili važećim zakonskim propisima.

 

Obrazloženje:

 

  1. Republika Hrvatska odlukom svih organa državne vlasti, od zakonodavne do izvršne prihvatila je obvezu smanjenja nepotrebnih i neargumentiranih troškova u funkcioniranju kako središnje države tako i lokalne i regionalne samouprave. Potpuno je nelogično da u takvoj situaciji tvrtke u potpunom ili većinskom državnom vlasništvu i državne ustanove igraju ulogu „društveno osjetljivih“ tvrtka i novcem koji nije njihov već poreznih obveznika Republike Hrvatske obilno daruju sportska i druga društva, sponzoriraju kulturne, zabavne, sportske i znanstvene manifestacije, doniraju humanitarnim zakldama i organizacijama i ponašaju se u maniri dobro stojećih privatnih mecena, a to nisu. Čak i da je ekonomske situacija u državi značajno bolja takvu bi praksu trebalo ukinuti iz jednostavnog razloga što je novac koji se troši na taj način novac poreznih obveznika RH, a oni za njegovo trošenje ni na koji način nisu ovlastili niti tvrtke u državnom vlasništvu niti pojedine državne institucije već svoje predstavnike u zakonodavnim i izvršnim tijelima državne vlasti i lokalne/ regionalne samouprave.

O kojim se to sredstvima radi, govori podatak da su u 2009. godini samo tvrtke u pretežitom državnom vlasništvu (dakle bez onih u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave i bez ustanova) za sport, tehničku kulturu, kulturu i znanost donirale 80.642.917,00 kuna, a u humanitarne svrhe još 11.136.125,00 kuna, dakle ukupno oko 92 milijuna kuna. Savim sigurono da tvrtke u vlasništvu lukalne samouprave i ustanove također „brinu“ o potrebama sredina u kojima djeluju i da je ta svota u sveukupnosti barem dvostruka.

Bez obzira na visinu na takav način potrošenih sredstava i nesumnjive potrebe, pa čak i zanemarivši očite malverzacije do kojih dolazi kod takvog financiranja nekih sportskih društava prije svega, to nije novac kojim bi ovi pravni subjekti smjeli raspolagati i tražimo od vlade da ukine ovakvu mogućnost rasipavanja sredstava poreznih obveznika. Posebice kad se u popisu donatora nalaze i gubitaši koje država, opet sredstvima poreznih obveznika, godinama sanira i pomaže.

  1. Svjedoci smo svakodnevnih stečajeva, protesta radnika koji mjesecima ne dobivaju zarađene plaće. S druge strane, radnička prava na zadovoljavajući način zaštićena su kolektivnim ugovorima u državnim tvrtkama i državnim službama. Pored prava prema kolektivnim ugovorima, radnici u nekim od tih tvrtka i institucija uživaju i prava koja graniče s ludošću, posebice kad se ima na umu situacija u tvrtkama koje svojim porezima i doprinosima plaćaju ta prava. Ponegdje je to besplatni pilates, ponegdje otplata kamata na stambene kredite, ponegdje obrazovanje koje ni na koji način nije povezano s potrebama radnog mjesta, i tako u nedogled. Potpisanih kolektivnih ugovora kao i zakona treba se držati, ali sve druge privilegije, a koje su uglavnom posljedica arbitrarne ocjene rukovoditelja i uprava, Vlada, kao odgovorna i predstavnik vlasnika u tim tvrtkama i ustanovama, mora ukinuti. Radi uštede, ali i radi pravde. Naravno, isto se mora ticati i adekvatnih tvrtka i ustanova u vlasništvu lokalne/regionalne samouprave.

Slijedeći načelo društvene pravednosti i jednakosti svih građana pred zakonom, Vlada bi uredbom trebala ukinuti ovakvu praksu.

 Predsjednik Kluba 

Dragutin Lesar

 

 Mladen Novak

Posted in Rasprave - video, Vijesti

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *