Home // Kontakti

Kontakti

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Podružnica Sisačko-moslavačke županije

Web: http://sisacko-moslavacka.laburisti.com
E-pošta: sisacko-moslavacka@laburisti.com
Facebook: https://www.facebook.com/laburisti.smz

Povjerenica Aida Fuka
091/5845-609

Kutina
Predsjednik ogranka
Momir Rajšić 099/218-6961

Tajnik ogranka
Jurica Klarić
098/925-6260

Sisak
Predsjednik ogranka
Ivica Rendulić, 098/361-642

Hrvatska Kostajnica
Predsjednik ogranka
Željko Kostrić, 098/957-9590

Martinska Ves
Tajnik ogranka
Ivan Celjak, 095/529-8262

Petrinja
Predsjednik ogranka
Darko Đurić, 099/662-2626

Tajnik ogranka
Igor Kosturin, 095/198-0068

Glina
Povjerenik
Mladen Polak, 098/925-5859